เมื่อเดือนกรกฎาคม 2018 ที่เมืองคัสเซิล ประเทศเยอรมนี จัดโดยกรมพันธกิจเยาวชน

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2018 ที่เมืองคัสเซิล ประเทศเยอรมนี จัดโดยกรมพันธกิจเยาวชน

การประชุมใหญ่สามัญของเราและผู้นำแผนก เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่ได้เห็นผู้นำทางจิตวิญญาณรุ่นใหม่ที่มุ่งมั่นเช่นนี้จากทั่วโลก เปี่ยมด้วยสำนึกในพันธกิจและเต็มใจยอมจำนนต่อการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อให้งานของพระเจ้าสำเร็จลุล่วง ส่งเสริมให้คนหนุ่มสาวของเรามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระเจ้าผ่านการศึกษาพระคัมภีร์และการอธิษฐาน…….จากนั้นให้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการเผยแพร่และรับใช้ หลีกเลี่ยงสิ่งล่อใจที่จะให้ความบันเทิงแก่คนหนุ่มสาวเท่านั้น แต่จงสอนพวกเขาและสมาชิก

ทุกคนถึงวิธีรับใช้ผู้อื่นอย่างแข็งขัน อย่ายอมจำนนต่ออิทธิพลทางโลก

และเสน่ห์ที่ดูเหมือนจะแทรกซึมบริการคริสตจักรของเราด้วยการเติมเต็มความคิดของผู้คนด้วยดนตรีที่เชิดชูตนเองมากกว่าพระเจ้า ให้กำลังใจชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราโดยเก็บเพลงสรรเสริญพระเจ้าไว้ในใจของเราและร้องเพลงสวดที่มีพลังและเพลงที่เหมาะสมอื่นๆ ที่ยกเราขึ้นสวรรค์ ช่วยเหลือเพื่อนร่วมเดินทางบนทางแคบให้ต่อต้านแรงกระตุ้นที่จะยึดศรัทธาไว้บนผืนทรายแห่งความสับสนทางอารมณ์ซึ่งชักนำให้ห่างไกลจากความจริงอันมั่นคงในพระคัมภีร์ แต่จงกระตุ้นให้สมาชิกคริสตจักรสร้างรากฐานบนศิลาอันมั่นคงแห่งพระวจนะของพระเจ้า และตั้งตนอยู่บนความชัดเจน “องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้” และ “ยึดมั่นในคำสารภาพแห่งความหวังของเราโดยไม่หวั่นไหว”

ช่างเป็นสิทธิพิเศษในเดือนกันยายนที่ได้ไปเยี่ยมศูนย์ฝึกอบรมการประกาศพระกิตติคุณเล็กๆ ในเมืองไมเซน ประเทศนอร์เวย์ เรามีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในการเยี่ยมชมเจ้าหน้าที่และนักเรียนที่โรงเรียน Matteson Mission ซึ่งเป็นพันธกิจสนับสนุนในสหภาพนอร์เวย์และแผนกทรานส์ยุโรป ทุกๆ ปี ศูนย์ฝึกจิตวิญญาณแห่งนี้รับนักเรียนสิบสองคน ฝึกฝนพวกเขาให้เป็นผู้ชนะจิตวิญญาณเพื่อพระคริสต์ในกิจกรรมพันธกิจ ฉันประทับใจมากในความทุ่มเทและความรักของพวกเขาที่มีต่อพระเยซู……วิถีชีวิตที่เรียบง่าย อ่อนหวาน และอ่อนน้อมถ่อมตนของพวกเขา…..คุณจะเห็นได้ว่าพระคริสต์ทรงปกครองหัวใจของพวกเขา ฉันภูมิใจในคนหนุ่มสาวที่มีความมุ่งมั่นของเราที่มุ่งความสนใจไปที่พระวจนะและถวายทั้งหมดเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อพวกเขานำรายงานที่ดีกลับมา  

คริสตจักรแอ๊ดเวนตีสยุคแรกเริ่มของเราพัฒนามาจากการศึกษา

พระคัมภีร์อย่างเข้มข้นและการอธิษฐานอย่างจริงจังเพื่อความจริง พวกเขาถูกนำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และค้นพบความเชื่อในพระคัมภีร์ไบเบิลและเสาหลักแห่งความเชื่อของเราที่เรายึดมั่น ผู้บุกเบิกที่อุทิศตนเหล่านี้ในแบตเทิลครีกและที่อื่น ๆ ด้วยความเชื่อที่เรียบง่าย ยึดถือพระคัมภีร์ตามที่อ่าน แม้ว่าจะนำพวกเขาออกห่างจากข้อผิดพลาดที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางซึ่งเป็นที่นิยมในคริสตจักรสมัยนั้น ใน  บทเรียนวัตถุของพระคริสต์ หน้า 79 เราอ่านว่า “เหมือนในยุคก่อนๆ จะพบความจริงพิเศษสำหรับเวลานี้ ไม่ใช่กับผู้มีอำนาจทางสงฆ์ แต่พบกับชายและหญิงที่ไม่เรียนรู้มากเกินไปหรือฉลาดเกินกว่าจะเชื่อพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า” เราอธิบายความจริงอันล้ำค่าเหล่านี้ว่าเป็นความเชื่อพื้นฐาน—– ความจริงเหล่านี้เป็น “จุดสังเกต” และเสาหลักแห่งความเชื่อของเราที่พัฒนาขึ้นโดยผู้บุกเบิกที่อ่อนน้อมถ่อมตนและอุทิศตน…..เสาหลักเหล่านั้นจะต้องไม่ถูกเคลื่อนย้าย! คุณและฉันเป็นผู้สืบทอดมรดกในพระคัมภีร์ของผู้บุกเบิก อย่าพูดว่าหลักคำสอนนั้นแห้งแล้ง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไร้ค่า…….ทุกหลักคำสอนนั้นมีชีวิตและมีพลัง เพราะพระคริสต์ทรงเป็นพื้นฐานและศูนย์กลางของความเชื่อทั้งหมดของเรา

อย่าเป็นตั๊กแตน! นำรายงานดีๆ จากสภาประจำปี 2018 กลับมา! อย่าอายที่จะเป็น Seventh-day Adventist หรือแบ่งปันชื่อของเราด้วยรอยยิ้มที่สดใส ชื่ออันมีค่านั้น Seventh-day Adventist บอกเราว่าเรามาจากไหนโดยมีพระเจ้าเป็นผู้สร้าง ผู้ทรงสร้างโลกนี้ในหกวันตามตัวอักษรเมื่อเร็วๆ นี้ และพักในวันสะบาโตวันที่เจ็ด ชื่ออันมีค่าของเราที่ผู้บุกเบิกของเราเลือกไม่เพียงเน้นที่ที่เราจากมาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงที่ที่เราจะไปในฐานะ “แอดเวนติสต์” ที่เชื่อในการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ ช่างเป็นมรดกอันน่าอัศจรรย์ที่ผู้บุกเบิกของเราได้รับจากสวรรค์และตอนนี้ส่งต่อมาถึงเราเพื่อที่เราจะเข้าใจอย่างแท้จริงว่าเรามีอดีตและอนาคต! 

คุณจะนำรายงานประเภทใดกลับมาจากสภาประจำปี 2018 นี้—-รายงานการหลีกหนีจากข้อความเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสอันโดดเด่นที่ทำให้คริสตจักรเป็นแสงสว่างอันแรงกล้าแก่โลก หรือคุณจะชุมนุมภายใต้ การทรงนำของพระเจ้าในขณะที่เราก้าวไปข้างหน้าในภารกิจสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา!  

ในหนังสือการ  ประกาศหน้า 696 เราอ่านว่า “เป็นเวลาสี่สิบปีที่ความไม่เชื่อ การบ่นพึมพำ และการกบฏได้ปิดกั้นอิสราเอลโบราณจากแผ่นดินคานาอัน บาปเดียวกันนี้ทำให้อิสราเอลยุคใหม่เข้าสู่คานาอันในสวรรค์ได้ล่าช้า ไม่ว่าในกรณีใดคำสัญญาของพระเจ้าจะไม่ผิดพลาด ความไม่เชื่อ ความฝักใฝ่ทางโลก การไม่อุทิศตน และความขัดแย้งในหมู่ผู้คนที่นับถือพระเจ้าที่ทำให้เราอยู่ในโลกแห่งบาปและความเศร้าโศกเป็นเวลาหลายปี……โดยการให้ข่าวประเสริฐแก่โลก เราอยู่ในอำนาจที่จะเร่งการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ”

พระเจ้าทรงคาดหวังให้พวกเราทุกคนนำรายงานที่ดีกลับมา! การประกาศข้อความของทูตสวรรค์ทั้งสามนั้นเป็นเหมือนไฟป่าไปทั่วทุกส่วนของโลกนี้โดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์…..การมีส่วนร่วมของสมาชิกทั้งหมด…..ทุกคนทำบางสิ่งเพื่อพระเยซู  การ ประกาศข่าวประเสริฐหน้า 699 กล่าวว่า “เมื่อเราอุทิศตัวอย่างเต็มที่เพื่อรับใช้พระคริสต์ พระเจ้าจะทรงรับรู้ความจริงด้วยการเทพระวิญญาณของพระองค์อย่างไม่มีขอบเขต แต่สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นในขณะที่ส่วนใหญ่ของคริสตจักรไม่ได้เป็นผู้ทำงานร่วมกับพระเจ้า”

มีเรื่องราวมากมายทั่วโลกเกี่ยวกับการที่พระเจ้าเปลี่ยนใจผู้คนมาที่พระองค์และความจริงในพระคัมภีร์ไบเบิล ในเดือนมกราคมของปีนี้ ผู้นำการประชุมสามัญอาวุโสประชุมกันใกล้กับเมืองแคนคูน ประเทศเม็กซิโก สำหรับการประชุมวางแผนประจำปีในสถานที่ที่กอง Inter-American มักใช้สำหรับการประชุมต่างๆ ผู้ประสานงานกิจกรรมสำหรับหลายโปรแกรมเหล่านี้คือ Jorge Molina ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทวางแผนงานของตนเอง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Jorge ได้ทำงานร่วมกับ Seventh-day Adventist Church……..และเฝ้าดูและฟัง เขาประทับใจการประชุม ผู้คน และความจริงในคัมภีร์ไบเบิล พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำงานในใจของฮอร์เก้อย่างเงียบๆ  

credit : whoshotya1.com michelknight.com usnfljerseys.org dtylerphotoart.com michaelkorsfor.com syossetbbc.com hotnsexy.net chinawalkintub.com hulkhandsome.com disabilitylisteningtour.com